Vilhelminapoddens Podcast

Avsnitt 2: Hur digitala är vi egentligen?

January 4, 2019

Bankärenden, sociala medier och morgontidning på "paddan". Utan att vi tänker på det är många av oss digitala flera gånger per dag. Tjänster som Spotify och Netflix är långt fram i den digitala tidsåldern - men hur ska en liten kommun kunna haka på i den höga utvecklingshastigheten? Och riskerar några att halka efter? Vi snackar digitalisering och omvärldsspaning inom Vilhelmina kommun.